Januarkonferansen 2020 om Digital vold

Den 9.Januar gjennomførte vi den sjette Januarkonferansen hvor årets tema var Digital vold

230 deltakere var tilstede for å få med seg Januarkonferansen 2020. Konferansen er et samarbeid mellom Tromsø Kommune, SMISO, Statsen Barnehus, Politiet og Bufetat.

Internett og mobiltjenester er først og fremst gode redskaper for å holde kontakt med venner og bekjente, bli kjent med nye mennesker og for å spre informasjon, nyheter og underholdning. Noen opplever dessverre at internett og mobiltjenester også kan misbrukes til å trakassere, krenke, true, utpresse, spre privat informasjon og private bilder av andre, og til å vise eller direkteoverføre overgrep. Dette kalles ofte nettovergrep eller digital vold. (Kilde dinutvei.no).

Konferansen gav mange gode innlegg som belyste ulike aspekter ved digital vold.

Er du interessert i å se programmet fra konferansen, så kan du finne den her.

Powerpoints fra konferansen:

Redd Barna – involver barna i det forebyggende arbeidet
Utekontakten – Digitale krenkelser
Mobbeombudet i Tromsø – Digital vold og mobbing blant unge
Politiet – Arbeid med overgrep på nett