Gå til innhold

Personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse regnes som høyrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av egen tilstand. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre.

Veilederen finner dere her!

 


Publisert: 17/03/2020, kl. 14:56

Oppdatert: 21/05/2021, kl. 10:19