Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus

Helsedirektoratet har publisert veileder med anbefalinger om ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene under koronautbruddet.

Personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse regnes som høyrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av egen tilstand. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre.

Veilederen finner dere her!