Det særegne ved hjelperrollen når pasienten er flyktning

Når flyktninger blir pasienter i psykiatrien, har mange av dem allerede i lang tid prøvd å klare seg selv, og de begynner å bli slitne. Hva kreves da av hjelperne?

Eirik Mathiesen er psykiatrisk sykepleier og filosof. I 1990 var han med å starte opp Psykososialt team for flyktninger i Nord-Norge, Han jobber nå på Voksenpsykiatrisk poliklinikk v/Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi har intervjuet ham i forbindelse med artikkelen “Hvordan kan helsepersonell hjelpe flyktninger som sliter psykisk?“ hvor han har skrevet om det særegne ved hjelperrollen når pasienten er flyktning.

I dette intervjuet forteller Eirik Mathiesen mer utdypende om noen sentrale tema i arbeidet med flyktninger:

  • Politikk og filosofi
  • Mot og håp
  • Samarbeid

[responsive_embed][/responsive_embed]