Hvem vil du være?

Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll er et dialogbasert opplegg bestående av tre kortfilmer og en veileder

Formålet er å motvirke sosial kontroll ved å invitere til dialog, skape refleksjon og gi informasjon om rettigheter og muligheter.

Det skal trygge deg i hva du kan gjøre dersom du er utsatt, eller møter noen som er utsatt for negativ sosial kontroll.

Filmene belyser ulike perspektiver av sosial kontroll, med følgende tema:
  • «Tror du ikke vi vil det beste for deg?» Om Mona og hennes flerkulturelle familie.
  • «Ingen kan kjenne deg. Ikke helt.» Om Sara og hennes venner
  • «Jeg er mer enn hva du ser.» Om David og trossamfunnet.

Filmene er ment å brukt som et felles utgangspunkt for dialog og samtale. Veilederen gir noen ideer til refleksjonsøvelser. De ulike delene kan brukes uavhengig av hverandre, men det anbefales at opplegget brukes i sin helhet.

Veileder og kortfilmer kan du finne her!