Hjelp ved selvmordstanker bør synliggjøres

Tydelig informasjon om hvor man kan få hjelp ved selvmordstanker er viktig.

På noen få uker er Norge snudd på hodet. Mange bedrifter måtte stenge ned over natta. Ansatte blir permittert. Barn og unge har hjemmeundervisning og foreldre oppfordres til arbeid fra hjemmekontor. Vi blir alle oppfordret til å holde avstand og unngå fysisk kontakt med andre utenfor familien. Mange kan kjenne på at tida vi lever i akkurat nå er preget av usikkerhet. Usikkerhet med tanke på helse, økonomi og fremtiden. For noen blant annet kan tap av økonomi, isolasjon og bekymringer om helse og om framtiden gi økt risiko for psykisk uhelse og selvmordsatferd.

Nærmest over natta har hjelpetilbud blitt endret fra fysiske møter til at oppfølging og konsultasjoner skulle foregå over nett eller telefon. Det gjøres en storstilt jobb i tjenestene for å tilby hjelp, støtte, oppfølging og behandling til de som trenger det. RVTS Nord legger merke til at informasjon om hvor man kan få hjelp ved selvmordstanker ofte ikke blir så godt synlig på kommuner og organisasjoners nettsider, nå når informasjonsbehovet knyttet til pandemisituasjonen er enormt.

Tydelig informasjon om hjelp

Ved å gi tydelig informasjon på sine nettsider kan kommunen bidra til at tilgjengeligheten til eksisterende tilbud øker, og at terskelen for å oppsøke tjenester og møteplasser blir lavere. Det er viktig, også nå, at kommunens befolkning kan tilegne seg oppdatert informasjon fra kommunenes nettsider om:

  • hvilke tjenester som er tilgjengelige
  • hvilke aldersgrupper og målgrupper tilbudene retter seg mot
  • tjenestetilbudets åpningstider
  • hvilket telefonnummer man kan ringe for å komme i kontakt med tjenesten og når det er telefontid
  • adresse for tilbudet

Kilde: Selvskading og selvmord – veiledende materiell for kommunene om forebygging

En av de sentrale oppgavene til RVTS Nord er å øke kompetansen i tjenesteapparatet i forhold til selvmords- og selvskadingsproblematikk. Kommuner kan kontakte oss i forbindelse med ønske om råd, veiledning og undervisning:  rvts@unn.no