Gå til innhold

70 lærere fra fire Harstad-skoler, voksenopplæring, PPT og barnehagekontoret deltok på fagdag.

Marit C Borchgrevink, psykologspesialist fra RVTS Nord, underviste om psykisk helse og traumeforståelse, og Sissel Persen, rådgiver på NAFO, OsloMet, underviste om mangfold, morsmål og foreldresamarbeid i skolen.

Gro Dagsvik, skolefaglig rådgiver i Harstad kommune, ledet oss gjennom dagen.

I forgrunnen sees Gro Dagsvik, Marit C Borchgrevink, Vidar Larsen, rektor Harstad skole, og Sissel Persen

Publisert: 16/08/2019, kl. 10:03

Oppdatert: 16/08/2019, kl. 10:08