Gå til innhold

Seksualisert vold i krig og konflikt er et av emnene vi har informasjon om i flyktning.net. Her kan du se filmen der vi intervjuer Nora Sveaass, professor ved Psykologisk institutt, UiO, spesialist i klinisk psykologi, medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur. Hun snakker om en manual for arbeid med kvinner som har vært utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep i forbindelse med katastrofer, krig og konflikt.

Manual mental health and gender- based violence er en treningsmanual for hjelpere. Den tilbyr nyttige forståelsesperspektiv, gode redskap og sensitive tilnærmingsmåter i møte med kvinner som har vært utsatt for slike alvorlige menneskerettighetsbrudd. Manualen er primært utviklet for hjelpere i områder med lite eller ingen tilgang til spesialiserte helsetjenester.Den kan også brukes i andre sammenhenger, for eksempel med kvinner som lever i eksil i Norge.

Januarkonferansen i 2019 vil Elisabeth Langdal ved HHRI presentere manualen «Mental health and gender- based violence» på en parallellsesjon. Dagen etterpå vil vi arrangere et dagsseminar om samme tema på Fyrhuset, Åsgård. Mer informasjon kommer.


Publisert: 17/10/2018, kl. 13:38

Oppdatert: 21/05/2021, kl. 10:15