Gratulerer med Fredsprisen til Denis Mukwege og Nadia Murad

Vi gratulerer med Fredsprisen for kampen mot seksualisert vold i krig og konflikt.

Seksualisert vold i krig og konflikt er et av emnene vi har informasjon om i flyktning.net. Her kan du se filmen der vi intervjuer Nora Sveaass, professor ved Psykologisk institutt, UiO, spesialist i klinisk psykologi, medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur. Hun snakker om en manual for arbeid med kvinner som har vært utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep i forbindelse med katastrofer, krig og konflikt.

Manual mental health and gender- based violence er en treningsmanual for hjelpere. Den tilbyr nyttige forståelsesperspektiv, gode redskap og sensitive tilnærmingsmåter i møte med kvinner som har vært utsatt for slike alvorlige menneskerettighetsbrudd. Manualen er primært utviklet for hjelpere i områder med lite eller ingen tilgang til spesialiserte helsetjenester.Den kan også brukes i andre sammenhenger, for eksempel med kvinner som lever i eksil i Norge.

Januarkonferansen i 2019 vil Elisabeth Langdal ved HHRI presentere manualen “Mental health and gender- based violence” på en parallellsesjon. Dagen etterpå vil vi arrangere et dagsseminar om samme tema på Fyrhuset, Åsgård. Mer informasjon kommer.