Førstehjelp til selvmordsfare til medisinstudentene i 20 år

Leger utdannet ved Norges arktiske universitet, de siste 20 årene, har fått med seg kunnskap om førstehjelp ved selvmordsfare i ryggsekken.

Studentene lytter oppmerksomt mens Ola snakker.
Gro underviser andreårs studenter på medisin.

Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagers kurs som gir opplæring i hvordan man kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. Vivat selvmordsforebygging leverer dette kurset i Norge.

RVTS Nord har kursledere i Førstehjelp ved selvmordsfare. Vi samarbeider med Vivat og Norges arktiske universitet om å tilby kurset til medisinstudentene som går på andre året.

Leger kan ha en viktig rolle for å oppdage, intervenere og følge opp personer med selvmordstanker. Derfor er det viktig at de får med seg kunnskap om dette gjennom studiet.

Tilbakemeldingene fra medisinstudentene er at de liker kurset godt og at det vil være et nyttig verktøy for dem å ha med seg, både inn i praksis som medisinstudenter og inn i legeyrket etter studiet.

Marianne holder forelesning om førstehjelpsmodellen i bruk.