Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen

Vi arrangerer konferanse i Vadsø 15-16.april

Som en del av arbeidet med implementering av Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading arrangerer RVTS Nord, NAPHA, RKBU Nord, SANKS og Vivat selvmordsforebygging konferanse om forebygging av selvmord og selvskading.

Konferansen vil ta for seg ulike perspektiver av selvmordsforebygging og selvskading. Dag to består av parallellsesjoner, hvor du kan velge selv hva du vil være med på.

For mer informasjon og påmelding til konferansene se her:

Konferanse Forebygging av selvskading og selvmord i kommunene – Vadsø