Flyktninger trenger støtte, hjelp og vennlighet for å kjenne seg trygge

Mennesker på flukt fra krig og konflikt har passert 100 millioner ifølge ferske rapporter fra UNHCR

[responsive_embed][/responsive_embed] https://www.unhcr.org/globaltrends

De fleste som flykter fra sitt land kommer fra noen få land, som Syria, Venezuela, Afghanistan, Sør Sudan, Myanmar og Ukraina. De landene som tar imot flest flyktninger i verden er Tyrkia, Colombia, Uganda, Pakistan, Tyskland og Bangladesh. En stor andel av menneskene som flykter fra Ukraina, får beskyttelse i Europeiske land.

Flyktninger som kommer til Norge, er ofte preget av sterke minner fra krig og forfølgelse. De har behov for å bli tatt imot med hjelp, støtte og vennlighet. Dette er godt illustrert i filmen «Uprooted», produsert av UNHCR. Dette er en film med ukrainske flyktninger, men den er laget til støtte for alle flyktninger.

[responsive_embed][/responsive_embed]

 

I Flyktning.net – Ressursportalen om asylsøkere og flyktninger, kan profesjonelle og frivillige hjelpere finne informasjon og ressurser de kan bruke i møte med flyktninger som har kommet til Norge. Gode møter og relevant hjelp kan hjelpe flyktninger til å kjenne seg trygge i Norge og erfare at minnene fra krigen etter hver oppleves som fortidige minner – og ikke som nåtid.

Ressursportalen om asylsøkere og flyktninger