Gå til innhold

Viken senter og Modum Bad er nasjonale tilbydere av familiesamlinger for etterlatte ved selvmord. Samlingene er et samarbeid mellom Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), Viken Senter og Modum Bad.

De tilbyr to samlinger i 2020 for familier med barn og ungdommer, der hovedfokus er barnas sorgreaksjoner og behov når de har mistet et familiemedlem i selvmord. I år er tilbudet for familier som mistet en av sine for mer enn ett år siden.

Viken senter: torsdag 17. – søndag 20. september 2020
Modum Bad:  fredag 16. – søndag 18. oktober 2020 

Egenandel per familie kr. 900,- (medlem i LEVE) – kr. 1500,- (ikke medlem i LEVE)

For mer informasjon, program og påmelding se her!


Publisert: 19/06/2020, kl. 10:01

Oppdatert: 21/05/2021, kl. 10:11