Fagdager om seksualisert vold i krig og konflikt

RVTS Nord tilbyr fagdager om seksualisert vold i krig og konflikt for tjenesteapparatet i Nord-Norge.

Seksualisert vold benyttes som våpen i krig. Mange flyktninger som bor i Norge, kommer fra land der dette er svært utbredt. Seksualisert vold i krig og konflikt rammer både kvinner, menn og barn. Det rammer individer, familier, relasjoner og hele samfunn.

Konsekvensene er alvorlige og omfattende. Seksualisert vold er en særegen form for traume både fordi overgrepene er ekstremt invaderende og ofte gir følelser av skam og selvbebreidelse. Når dette kombineres med frykten for å bli skadet, lemlestet eller drept, er det traumatiserende i nesten alle tilfeller. Som konsekvens av ære-skam mekanismer, kommer i tillegg trusselen om å bli utestengt fra samfunnet og familien og nektet kontakt med egne barn.

Overlevere etter seksualisert vold i krig og konflikt som lever i Norge, har ofte behov for behandling og hjelp for psykiske, fysiske og relasjonelle skader og konsekvenser. I tillegg kan de og deres eksilmiljøer ha behov for hjelp til å redusere de negative konsekvensene av eventuelle ære-skam mekanismer.

RVTS Nord tilbyr fagdager om seksualisert vold i krig og konflikt for tjenesteapparatet i Nord-Norge. Tema for slike fagdager er:
  • Seksualisert vold i krig og konflikt i et menneskerettighetsperspektiv
  • Forekomst/omfang og eksempler fra noen sentrale flyktningområder
  • Konsekvenser av seksualisert vold i krig og konflikt
  • Konkrete hjelpetiltak med utgangspunkt i manual fra Health and human rights info (HHRI) “Mental health and gender-based violence. Helping survivors of sexual violence in conflict – a training manual”.
  • Tilpasning til egen arbeidskontekst og målgruppe.

Fagdagene vil gi en veksling mellom undervisning, individuell jobbing og gruppearbeid.

Dersom din kommune eller enhet er interessert i en fagdag om seksualisert vold i krig og konflikt, kan dere ta kontakt med:

Psykiatrisk sykepleier og sosialantropolog Oddny Igland 77754376
Psykologspesialist Irene Marstrøm : 77754377 
eksp. 77754380. 

Vi kan da fortelle mer om tilbudet, og diskutere tidspunkt og organisering. Hvis dere kan stille med lokaler, enkel lunsj eller mulighet for å få kjøpt lunsj, står vi for det faglige innholdet.

Vi ha satt av følgende datoer for fagdager våren 2020:

1. april – Planlagt: Bodø
22. april – Allerede planlagt: Sjøvegan
27.mai
Datoer for høsten kommer senere

Velkommen til å ta kontakt!