Gå til innhold

Info 24.04.20

Psykososial omsorg ved en pandemi

Psykososialberedskap.no , er en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi. Målgruppen for nettressursen er personell med ansvar for å organisere, lede og utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offenlige virksomheter. Les mer her!

Dersom din tjeneste har behov for råd eller veiledning i den aktuelle situasjonen ber vi deg ta kontakt med RVTS Nord på rvts@unn.no.

Situasjon i RVTS Nord

RVTS Nord som en del av Universitetssykehuset Nord-Norge har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra til at korona-utbruddet ikke eskalerer. Med bakgrunn av dette avlyser vi alle kurs, konferanser og tjenestereiser fram til sommeren for å bidra til skjerming og ivareta vårt samfunnsansvar.

Vi vil fortløpende gjøre en vurdering av aktiviteter etter april. Ansatte er oppfordret til å benytte hjemmekontor og gjennomfører møter digitalt, men vår drift opprettholdes. Henvendelser om råd og veiledning sendes til rvts@unn.no

Ressurser med nyttig informasjon og hjelp

RVTS.no – Felles portal for RVTSene, med opplæringsverktøy, portaler, nettbaserte kurs, brosjyrer mm
Når krisen rammer
Råd til lærere og ansatte ved åpning av skolene (RVTS Vest)
Informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører (Helsedirektoratet)
Koronavirus, temaside (Folkehelseinstitutet)

Informasjon til befolkingen (Helsenorge.no)
Råd og tips til ulike grupper (NKVTS)
Hvordan snakke med barn om korona (RVTS Sør)
Flyktninger/asylsøkere og koronavirus (RVTS Midt)
Håndbok fra Islamsk Råd og helsemyndighetene om Covid 19


Publisert: 10/03/2020, kl. 14:30

Oppdatert: 24/04/2020, kl. 09:26