Informasjon, råd og hjelp i forbindelse med korona

Her kan dere finne informasjon, råd og hjelp som er nyttig i dagens situasjon

Situasjon i RVTS Nord

RVTS Nord som en del av Universitetssykehuset Nord-Norge har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra til at korona-utbruddet ikke eskalerer.
Vi håper på å gjennomføre arbeidsreiser, kurs og konferanser som normalt, men ser på digitale løsninger om fysiske kurs og konferanser ikke kan gjennomføres.

Dersom din tjeneste har behov for råd eller veiledning ber vi deg ta kontakt med RVTS Nord på rvts@unn.no.

Psykososial omsorg ved en pandemi

Psykososialberedskap.no , er en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi. Målgruppen for nettressursen er personell med ansvar for å organisere, lede og utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offenlige virksomheter. Les mer her!

Ressurser med nyttig informasjon og hjelp

RVTS.no – Felles portal for RVTSene, med opplæringsverktøy, portaler, nettbaserte kurs, brosjyrer mm
Når krisen rammer
Råd til lærere og ansatte ved åpning av skolene (RVTS Vest)
Informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører (Helsedirektoratet)
Koronavirus, temaside (Folkehelseinstitutet)

Informasjon til befolkingen (Helsenorge.no)
Råd og tips til ulike grupper (NKVTS)
Hvordan snakke med barn om korona (RVTS Sør)
Flyktninger/asylsøkere og koronavirus (RVTS Midt)
Håndbok fra Islamsk Råd og helsemyndighetene om Covid 19