Fagdag om arbeid med barn og familier med flyktningbakgrunn

Hvordan påvirkes helsen til bosatte flyktningfamilier i kommunene av flyktningsituasjonen i verden? Dette var et av spørsmålene RVTS Nord stilte på fagdagen på ærverdige Kiilgården på Skjervøy.

Irene Marstrøm fra RVTS Nord underviser om traumer og traumereaksjoner hos barn og voksne.
Irene Marstrøm fra RVTS Nord underviser om traumer og traumereaksjoner hos barn og voksne.

Familier har blitt splittet under krig og flukt. Deler av familien kan være i sikkerhet på Skjervøy, men kjente og kjære kan fortsatt være på flukt fra krigen eller oppholder seg fortsatt i et krigsherjet land.

Om gjenforening av splittede familier blir en realitet i et lite samfunn på kysten i Nord-Norge, blir ofte gjensynsgleden blandet med utfordringer. Adskillelsen kan ha vært lang og mye har skjedd siden familien ble splittet. Mange har opplevd mye.

Fagdagen la vekt på hvilke ressurser hjelperne lokalt kan nyttiggjøre seg av i møte med barn og familier som har erfart splittelse, krig, forfølgelse og flukt.

Sentrale ressurser under fagdagen var veiledningsprogrammet for foreldre og heftet familiegjenforening. Ressursene er hentet fra Flykning.net.