Gå til innhold

Forskingsprosjektet Etterlatte ved narkotikarelatert død (END) startet opp i november 2017 ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og deltaking.

I 2018 rekrutteres etterlatte familiemedlemmer og nære venner til en stor nasjonal spørreundersøkelse.

Gjennom å dokumentere etterlattes situasjon både før og etter dødsfallet, og hva de trenger av hjelp og støtte, er prosjektets hovedmål å forbedre deres livskvalitet og daglige fungering. Prosjektet er godkjent av Regional Etisk Komité (REK).

Kanskje du selv er etterlatt eller kjenner etterlatte familiemedlemmer eller nære venner som kan delta i prosjektet. END er svært takknemlig hvis du kan være behjelpelig med å formidle informasjon til potensielle deltakere og/eller til andre som kan rekruttere.

Kjenner du noen i målgruppen gir du dem vedlagte flyer. Etterlatte kan delta enten ved å besvare spørreskjema digitalt eller på papir.

Deltakere bes ta kontakt med: Kristine: kbti@hvl.no, SMS 926 01 400 eller Kari: kdy@hvl.no, SMS 977 35 584

END håper at mange etterlatte vil delta for å få et sterkt datagrunnlag som kan belyse dette understuderte temaet.

Nettsiden til prosjektet


Publisert: 17/10/2018, kl. 14:06

Oppdatert: 31/10/2018, kl. 15:12