Digitale verktøy som kan være nyttig i arbeidet med forebygging av selvmord

I forbindelse med koronapandemien kan hjelpeapparatet ha behov for digitale verktøy som er lett tilgjengelig

Her finner du to verktøy, utviklet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), som kan være nyttig i arbeidet med forebygging av selvmord:


E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering
I dette kurset skal du lære hvordan du kan gjøre en selvmords­risikovurdering

 

 

Nettbasert behandling for depresjon – opplæring for helsepersonell som vil bli veiledere
iFightDepression er et veiledet selvhjelpsverktøy for personer med mild til moderat depresjon