Våre digitale ressurser

Her kan dere finne en oversikt over våre digitale ressurser

 

Stø Kurs

Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling av traumepasienter. Deriblant behandling av flyktninger og asylsøkere. Det gis et særlig fokus på forståelse og teori rundt begrepet traume og behandling, samt fordypning i hva behandlere og miljøpersonell må være spesielt oppmerksomme på, og hva disse kan gjøre.

 

Når krisen rammer

Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene. Kurset beskriver også ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer.

 

 

Vold og seksuelle overgrep mot barn

Dette kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes.

 

 

 

 

Flyktning.net

Detter er en portal som samler eksisterende fagstoff og noe nyproduksjon som skal være til informasjon for alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid, både frivillige, kommunalt ansatte, i spesialhelsetjenesten og mottakansatte.

 

 

Jeg Vet

En læringssressurs for voldsforebygging og livsmestring i barnehage og skole. «Jeg Vet» skal forebygge vold, overgrep og mobbing, gjennom å gi barn økt kunnskap om temaene.

 

 

SNAKKE

Snakke er en opplæringsplatform som skal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. Kunnskapsgrunnlaget for portalen SNAKKE baserer seg på våre tre kunnskapskilder forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap.