Go to content

Psykologspesialist Tove Mejdahl underviste og psykoterapeut Anne Brit Sylvareik assisterte. NARM er en behandlingstilnærming for arbeid med komplekse relasjonelle utviklingstraumer, utviklet av Dr. Laurence Heller. Tilnærmingen er også anvendbar i forhold til senere relasjonelle traumer, stressmestring og arbeid med relasjonsproblematikk. Den integrerer et kroppslig, følelsesmessig, tankemessig og relasjonelt fokus.

Psykoterapeut Anne Brit Sylvareik og psykologspesialist Tove Mejdahl

RVTS Nord planlegger å arrangere et tilsvarende introduksjonskurs i NARM 11.-13. mai 2022 i Tromsø. Informasjon om dette kurset vil bli lagt ut på vår hjemmeside i begynnelsen av 2022.

Mer informasjon m NARM:

Oppstart av ny NARM-utdannelse i Danmark høsten 2022. Det er planer om å starte ny NARM-utdannelse i Norge i 2023.


Publisert: 13/10/2021, kl. 10:08

Oppdatert: 13/10/2021, kl. 10:14