Den NeuroAffektive Relasjonelle Modellen – en relevant behandling ved kompleks PTSD

RVTS Nord arrangerte introduksjonskurs i NARM, Den NeuroAffektive Relasjonelle Modellen i Tromsø 6.-8. oktober 2021

Psykologspesialist Tove Mejdahl underviste og psykoterapeut Anne Brit Sylvareik assisterte. NARM er en behandlingstilnærming for arbeid med komplekse relasjonelle utviklingstraumer, utviklet av Dr. Laurence Heller. Tilnærmingen er også anvendbar i forhold til senere relasjonelle traumer, stressmestring og arbeid med relasjonsproblematikk. Den integrerer et kroppslig, følelsesmessig, tankemessig og relasjonelt fokus.

Psykoterapeut Anne Brit Sylvareik og psykologspesialist Tove Mejdahl

RVTS Nord planlegger å arrangere et tilsvarende introduksjonskurs i NARM 11.-13. mai 2022 i Tromsø. Informasjon om dette kurset vil bli lagt ut på vår hjemmeside i begynnelsen av 2022.

Mer informasjon om NARM:

Oppstart av ny NARM-utdannelse i Danmark høsten 2022. Det er planer om å starte ny NARM-utdannelse i Norge i 2023.