Den 5. Januarkonferansen i Tromsø

Nettverket av instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep hadde satt sammen et variert og spennende program.

220 deltakere var tilstede for å med seg Januarkonferansen 2019. Konferansen er et samarbeid mellom Tromsø kommune, SMISO, Alternativ til Vold, Statens Barnehus, og RVTS Nord.

Felles for mange barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep er at de stort sett har manglet «den ene». Den som så eller gjorde noe som kunne avdekket eller bidratt til å få stoppet vold og overgrep de var utsatt for.

Barneombudet Inga Bejer-Engh hadde fokus på den eksplosive økningen seksuelle overgrep på nett har hatt de senere årene og behovet for kunnskap som må gis både til unge, foreldre og tjenestene . Det må bevilges mer ressurser og kunnskap til barnevernet , slik at de får muligheter til å gjøre jobben sin som i omfang har økt mye de senere årene.

Konferansen gav mange gode eksempler på hvordan det jobbes med forebygging og kompetanseheving på tema om vold og overgrep både til barn, unge og eldre.  I år ble det brukt parallellsesjoner for å kunne gi et enda bredere tilbud, og at folk selv kunne velge tema de ville høre mer om.

Er du interessert i å se på hvilke temaer som ble presentert på konferansen kan du se dette her