Dagskonferanse i Bodø 6.desember 2018

Konferansen handlet om «Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord»

Fra 15 kommuner i Nordland deltok 98 deltakere på konferansen som ble avholdt på Scandic Havet i Bodø. Dagskonferansen ble gjennomført av RVTS nord i samarbeid med Nordland Fylkeskommune, LEVE Nordland og VIVAT selvmordsforebygging.

Tema for dagen var det veiledende materiellet for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord, Nordland Fylkeskommune sin «Nullvisjon Selvmord», ivaretakelse av etterlatte etter selvmord  og VIVAT sine selvmordsforebyggende kurs. RVTS planlegger flere slike dagskonferanser i de tre nordligste fylkene i løpet av 2019. Følg med på våre nettsider for mer informasjon i 2019!