#Chatsafe: En guide for kommunikasjon om selvmord blant ungdom på nett

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har i samarbeid med det australske forskningssenteret Orygen oversatt veilederen til norsk.

Unge mennesker bruker ulike sosiale medier for å diskutere selvmord, men det er lite veiledning tilgjengelig for å hjelpe dem med å snakke om selvmord på en trygg måte.

Chatsafe er en veileder som er utviklet av Orygen i samarbeid med unge for å hjelpe de å kunne diskutere selvmord på nett på en trygg måte. Retningslinjene er laget med hensikt for å støtte unge mennesker som responderer på selvmordsrisiko eller selvmordsrelatert innhold lagt ut av andre på nett  Veilederen kan også være nyttig for foreldre, lærere og helsepersonell som er i kontakt med unge.

Veilederen kan du finne her!