Go to content

Category: Nyheter

29/10/2018

Taushet tar liv

Møte om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn.