Boklansering og seminar

I forbindelse med utgivelse av boka«Asylsøkere og flyktninger – psykisk helse og livsmestring» arrangerer RVTS Nord i samarbeid med Rådet for psykisk helse seminar

I forbindelse med utgivelse av boka«Asylsøkere og flyktninger – psykisk helse og livsmestring» arrangerer RVTS Nord i samarbeid med Rådet for psykisk helse et seminar 1.10. kl. 11:30-16:00
på Radisson Blu i Tromsø.

Flere av redaktørene og forfatterne vil holde faglige innlegg.

 

Meld deg på seminaret her. Begrenset antall plasser.

Boka kan kjøpes her

Program