Barneekteskap i forbindelse med krig og flukt

Årets TV-aksjon fokuserer på Plan Norge sin bekjempelse av barneekteskap

Her finner dere hjemmesiden deres og om dere arbeid

Forekomsten av barneekteskap kan øke i forbindelse med krig og flukt. Noen av flyktningene som har kommet til Norge de senere år har vært utsatt for dette. Mange land herjet av krig og voldelige konflikter har tradisjon for at jenter gifter seg unge, men når familier drives på flukt øker risikoen for at jenter giftes bort i svært ung alder både før og under flukten. I Ressursportalen om asylsøkere og flyktninger – flyktning.net finner du rapporter, artikler og filmer som handler om ulike aspekter om barneekteskap i krig, konflikt og fattigdom