Årets fredspris setter fokus på menneskerettigheter

10 desember ble fredsprisen utdelt til Etiopias statsminister Abiy Ahmed

Aman Kedir Kamsare, flyktning og torturoverlever fra Etiopia, er bosatt i Nord-Norge. Som politisk aktiv fra det undertrykte oromofolket, har han vært vitne til og selv blitt utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd.  Han håper årets fredspris vil bidra til å styrke menneskerettighetssituasjonen i hjemlandet.

Menneskerettighetene er et viktig redskap for fredsbygging og demokratibygging i Etiopia og på Afrikas Horn. En menneskerettighetsbasert praksis er også vesentlig når hjelpeapparatet i Norge skal gi hjelp og behandling til flyktninger som har vært utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Konsekvensene av alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ramme mennesker på alle nivåer; psykisk, fysisk, relasjonelt, samfunnsmessig. Som hjelpere i Norge bør vi se disse store og komplekse sammenhengene og aldri redusere konsekvensene av menneskerettighetsbrudd til enkeltstående fysiske eller psykiske diagnoser. Vi bør hjelpe de overlevende og deres familier til å forstå overgrepene og konsekvensene av disse ut fra et menneskerettighetsperspektiv. Dette kan hjelpe dem å ta opplevelsen av verdighet og mening tilbake. Dokumentasjon av skader etter alvorlige menneskerettighetsbrudd kan bidra til å beskytte mennesker fra å bli returnert til nye menneskerettighetsbrudd i hjemlandet.

www.flyktning.net kan en finne fagstoff om hva det innebærer å møte overlevere ut fra en menneskerettighetsbasert praksis.

Her finner en blant annet intervju med Psykiater Pau Pêrez-Sales om menneskerettighetsperspektiv i behandling og rehabilitering av torturoverlevere. Pau Pêrez-Sales er leder for World Psychiatric Assosiation Section of Psychological Consequences of Persecution and Torture.

En kan også høre Psykologspesialist Nora Sveaass fortelle om seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd. Seksualisert vold kan være menneskerettighetsbrudd både når det skjer som krigshandlinger, som forbrytelse mot menneskeheten, og i det sivile samfunn. Nora Sveaass er Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO, Spesialist i klinisk psykologi, medlem av FN’s underkomite for forebygging av tortur.