Gå til innhold
Nobels fredpris for 2019

Aman Kedir Kamsare, sier at dette også er en anerkjennelse for de mange etiopiere som bor i Norge og som fortsatt kjemper for fred og demokrati i hjemlandet. Aman har selv kjent omkostningene av denne kampen på kroppen. Han vokste opp i Etiopia, som del av den undertrykte oromo-gruppen. Som ung voksen bestemte han seg for aktivt å prøve og bedre oromofolkets situasjon. I sin kamp for rettferdighet, demokrati og menneskeverd ble han utsatt for fengsling og tortur i til sammen ca. femten år. I dag lever han som flyktning i Nord-Norge, og har fortsatt sin kamp fra eksil. I forbindelse med fredsprisen har han delt sine erfaringer med andre.

Mange steder i verden innebærer kampen for menneskeverd, fred og demokrati store menneskelige lidelser og skade. Flyktningene som kommer til Norge har opplevd krig og forfølgelse. Mange har vært utsatt for tortur og har behov for kvalifisert og sammensatt behandling og hjelp. RVTS Nord tilbyr undervisning og veiledning til tjenesteapparatet i Nord-Norge som arbeider med flyktninger. Vi har også utarbeidet flere e-læringsprogramm og nettressurser. Kamsare har samarbeidet med RVTS Nord om å styrke kompetanse i det norske hjelpeapparat om tortur, konsekvenser av tortur, dokumentasjon av torturskader, behandlingsbehov, og kunnskap om hva torturoverlevere kan trenge for å oppleve at de tar sitt menneskeverd tilbake. Dette har han gjort gjennom å dele sine erfaringer fra undertrykkelse, fengsling, tortur, flukt, livet i Norge og møtet med det norske hjelpeapparat. På denne måten bidrar han til at andre torturoverlevere i Norge kan få den hjelpen de har behov for.

I ressursportalen flyktning.net om psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger, finner en mye nyttig informasjon om tortur og arbeid med torturoverlevere.

Her finner en også «En frigjøringsleders historie. Aman Kedir Kamsares beretning om sitt liv».

«Stø Kurs», er et e-læringsprogram om traumatisering og traumebehandling. Her er en egen del om tortur.


Publisert: 15/10/2019, kl. 14:47

Oppdatert: 04/04/2023, kl. 09:44