Gå til innhold

Flyktning.net er en ressursportal der man kan lære mer om hvorfor mennesker flykter, hvilke rettigheter de har når de kommer til Norge, om bruk av tolk og hvordan vi kommuniserer om sykdom og helse.

Her har vi samlet fagstoff om forebygging, psykososiale tiltak og behandling.

Illustrasjon: Frida Strømme
Flyktningers reise

Hvorfor flykter mennesker og hvordan er reisen fram til bosetting eller retur? Her kan du lære mer om hvorfor mennesker flykter, hva som kan skje under flukten, hva som skjer ved ankomsten til Norge, hva det innebærer å få avslag på asylsøknaden og om hvordan tilværelsen er som bosatt flyktning.

Nyheter som kommer i serien:
15.03.22 – Kommunikasjon
22.03.22 – Rettigheter
29.03.22 – Psykososial oppfølging

Relevant konferanse i Tromsø:
«Bosatt – hva så? – Flyktninger, helse og integrering». Digital og fysisk konferanse i Tromsø 31.03-01.04


Publisert: 08/03/2022, kl. 10:00

Oppdatert: 17/03/2022, kl. 12:57