40 års jublieum til krisesenteret

Sist uke var flere fra RVTS Nord på dagskonferansen som markerte 40 års jubileet til krisesenteret i Tromsø, torsdag den 7 november og åpningen av det etterlengtede nye bygget fredag 8 november. Gratulerer så mye med begge deler!

Dagskonferansen omhandlet vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og krisesenterarbeid, og var raust både i forhold til faglig innhold og innsikt i krisesenterets arbeids i dag og historisk.

Fredag deltok Vara ordfører Marlene Bråthen i åpningen av det nye bygget, hun kommenterte den 10 år lange prosessen det har vært å få bygget på plass. Det har ikke vært enkelt. Hun ønsket å understreke den viktige jobben krisesenteret gjør i samfunnet, arbeidet mot vold i nære relasjoner. Hun ønsket videre å ønske krisesenteret velkommen inn under Tromsø kommune.

Tove Smaadahl, leder for krisesenter sekretariatet, sa i sin tale at det krisesenteret gjør er å realisere menneskerettigheter. Krisesentrene er nå et kommunalt ansvar og vi må fokusere på å spre kunnskapen om hvor farlig vold er og at det er et folkehelseproblem. Hun vil derfor utfordre Tromsø kommune til å bli den første kommunen i Norge til å implementere Istanbul-konvensjon.

Flere gode, og viktige taler samt nydelige musikalske innslag og en rørt leder, Hanne Beate Stenvaag skapte en flott åpning av det nye krisesenteret.

I tillegg har vi vært så heldig å få et par kommentarer fra noen av de som var med på åpningen som vi gjerne vil dele videre:

Hva betyr det for krisesenteret at de nå har fått nytt hus?

Greta Skøyen som har jobbet ved krisesenteret en årrekke sier at det viktigste er at de nå ikke vil være nødt å avvise noen på grunn av plass mangel, og det er nå bedre tilrettelagt for barn. Sanitært er det også noe helt annet. Tidligere har vi hatt det svært trangt og lite tilfredsstillende kjøkkenfasiliteter. Vi har et helt annet utgangspunkt nå.

Hvorfor er krisesenter viktig?

Bistandsadvokat Beate Arntzen har representert flere som har hatt behov for hjelp fra krisesenteret. Hun sier at den jobben som gjøres er helt avgjørende, særlig i de tilfellene hvor det er personer som står helt uten muligheter og ressurser. Krisesenteret har da stilt opp med helt nødvendig bistand, og uten denne hjelpen har klientene hennes er det sannsynlig at disse personene ikke ville klart seg. Krisesenteret gjør en viktig jobb, og klientene har oppgitt at det har reddet livene deres.