22 juli, 10 år etter

For 10 år siden ble det gjennomført et høyreekstremistisk terrorangrep på norsk jord. Mange ble påført store lidelser i form av fysiske og psykiske skader og sorg over tapte liv. Angrepet var særlig rettet mot et politisk parti og dens ungdomsorganisasjon men rammet hele samfunnet.

NKVTS sine Utøya studier viser at mange overlevende fortsatt strever med ettervirkninger i form av varige traumereaksjoner. Traumer betyr sår eller skade etter erfaringer som overskrider nervesystemets tåleevne. Kropp og sinn blir bærere av vonde minner, negative følelser, sorg, frykt avmakt eller sinne som dominerer sinnstilstander og påvirker fungering. Det kan for eksempel gi seg utslag i søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, emosjonelle svingninger, depresjon elle sosiale vansker.

Heling er en krevende og langvarig prosess som handler om å håndtere den psykiske og fysiske smerten. Traumer fører ofte til en opplevelse av utenforskap og avstand til andre. Nettopp derfor trenger utsatte nære fortrolige, venner, familie eller andre hjelpere for å komme seg videre. Det ligger en helende kraft i at smertefulle erfaringer anerkjennes og deles i et felleskap. Det lindrer smerten og åpner opp for gode følelser og for at trygghet og tillit gjenopprettes. Heling er en langvarig prosess, for de fleste var terrorangrepet et vendepunkt i livet, en erfaring som ikke kan viskes ut eller slettes fra hukommelsen.

Heling handler også om at traumer tvinger frem en søken etter mening. Traumer rokker ved hvordan vi forstår oss selv og verden rundt, når den ikke lenger oppleves som et trygt, godt og forutsigbart sted.

Hver enkelt som var utsatt har måttet finne sin egen vei for å håndtere og gi mening til ubegripelige og smertefulle erfaringer. Terroren førte til at de unge brått ble voksne, for mange tok livet en ny vending. Mange er blitt særlig reflekterte og noen har funnet en kilde til økt samfunns-engasjement. Her kan vi lære mye av å lytte til de unike historiene om hva som har vært viktig for å komme seg videre.

Vi strever alle fortsatt med å forstå hatet og konspirasjonsteoriene som motiverte terroren.

Som samfunn utfordres vi til å ta på alvor og motvirke at voldelig ideologisk ekstremisme sprer seg og når ut til mottakelige sinn.

NKVTS sin Utøyastudie finner du her

RVTS  Nord kan yte bistand til utsatte som fortsatt trenger bistand gjennom LOS prosjektet.
RVTS Nord har også som oppdrag å bidra til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Ta kontakt på rvts@unn.no eller her

Tekst av Anders Lundesgaard, RVTS Nord

Tilleggsstoff:
Les RVTS Øst sin artikkel “10 år etter terroren i Norge”
Les RVTS Midt sin artikkel “10 år etter Utøya: Oppgjøret som aldri kom”