Høstens andre nettverkssamling for kriseteam i Nordland

Høstens andre samling for kriseteam i Nordland gikk av stabelen 30. og 31. oktober på Fauske.

De inviterte til den andre nettverkssamlingen i høst var kriseteam fra de nordligste kommunene i Nordland. Fylkesmannen og RVTS Nord var fornøyd med å kunne samle nesten 50 deltakere fra 18 kommuner til faglig påfyll og nettverksmøte.

Tema for samlingen var:

Kriseteamenes rolle i arbeid med vold og overgrep som berører mange
Selvmordsforebygging i Nordland. Aktuell situasjon og kriseteamets rollle
Etterlatte ved selvmord
Kriseteamets arbeid med minoriteter generelt, og den samiske befolkningen spesielt, med utgangspunkt i lov om likeverdige tjenester