10 år med aktivitet i LFSS

Jubileumskonferansen til LFSS (Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord) ble 5. og 6. Mars 2020 avholdt på Gardermoen i et samarbeid med RVTS Nord.

Jubileet markerte 10 år med aktivitet i LFSS og lanseringen av nettportalen «Plaster på såret»

Plasterpåsåret.no

Deltakerne var blant annet fra kommunalt hjelpeapparat, spesialisthelsetjenesten, helseforetak, legevakt, Helsedirektoratet, pårørende, privatpersoner, kompetansesenter, Foreninger, fengselstjeneste, høgskole/universitet, TSB.

Spennende og varierte dager med forelesninger og diskusjon i grupper, og med fokus på tilbud til de som skader seg og utfordringer for de som skal hjelpe.