Vold, overgrep og omsorgssvikt i sykehjem – hva kan vi gjøre med det?  

Velkommen til nasjonalt webinar om vold, overgrep og omsorgssvikt på sykehjem 06.06.24

Webinaret er en del av en rekke webinarer som de 5 RVTS-ene og Bufdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) samarbeider om i 2024. Med webinarene vil vi sette fokus på vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne og eldre, og TryggEst-modellen.   

TryggEst har utarbeidet en rekke e-læringskurs om vern av risikoutsatte voksne som er tilgjengelig for alle. Du finner kursene her. I løpet av våren 2024 lanseres TryggEst e-læring om vold, overgrep og omsorgssvikt på sykehjem. Dette webinaret er i sin helhet viet til denne tematikken, og arrangeres i samarbeid med USHT Troms. 

Du vil få korte smakebiter fra e-kurset, aktuelle verktøy og ressurser for sykehjem i arbeidet med vold, overgrep og omsorgssvikt, samt faglig fordypning i tematikken seksuelle overgrep mot eldre på sykehjem. 

  • Helhetlig fokus på vold, overgrep og omsorgssvikt på sykehjem- en innføring i e-læringskurset v/ Anna Gundersen, seniorrådgiver ved RVTS Nord. 
  • Trygghetsstandard i sykehjem v/ Mona Pedersen, leder USHT Troms. 
  • Etisk refleksjon som et virkemiddel for å forebygge vold, overgrep og omsorgssvikt i sykehje v/ Kati Kannisto, rådgiver USHT Finnmark.
  • Hvordan kan sykehjem bruke TryggEst? v/ Renate Regine Skog, TryggEst- koordinator i Bodø kommune.
  • Når det utenkelige skjer – om seksuelle overgrep mot eldre i sykehjem v/ Wenche Malmedal professor NTNU.

Ansatte og ledere i sykehjem, TryggEst- team og andre interesserte.

  • Lenke til digital deltakelse sendes til påmeldte dagen før arrangementet.  
  • Opptak av webinaret vil bli tilgjengelig for påmeldte i ettertid.  
  • Påmeldingsfrist 04.06.24.

Wenche Karin Malmedal
Hun er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og pedagogikk, og har en PhD i Helsevitenskap ved NTNU med avhandlingen «Inadequate care, abuse and neglect in Norwegian Nursing Homes». Hennes fag- og forskningsinteresse er blant annet vold og overgrep mot eldre, kvalitet i helse- og omsorgstjenestene og hjemmeboende personer med demens. Hun har lang erfaring med undervisning på ulike nivå ved høgskole/universitet, samt veiledningserfaring på bachelor, master og PhD-nivå i tillegg til prosjektledelse på både mindre og større prosjekt. Hun har et stort faglig og akademisk nettverk, både nasjonalt og internasjonalt og har hatt forskeropphold i USA, Kina og Japan, samt utdanningsprosjekter i Serbia og Bosnia. Hun leder forskningsgruppen Aldring og eldres helse ved NTNU, Trondheim og er nasjonal representant i INPEA (International network for the prevention of elder abuse). Hun er også med i referansegruppen til TryggEst.  

Anna Gundersen
Seniorrådgiver ved RVTS Nord. Arbeider bl.a. med fagutvikling og kompetanseheving på tematikken vold og overgrep mot risikoutsatte voksne og eldre.  Utdannet sosionom med en mastergrad i sosialt arbeid hvor hun har skrevet om omsorg for eldre på sykehjem. Har vært prosjektleder for utarbeidelse av TryggEst e-læring om vold, overgrep og omsorgssvikt på sykehjem.  

Renate Regine Skog
TryggEst- koordinator i Bodø kommune og ansatt på Krisesenteret i Salten

Mona Pedersen
Arbeidet i 2,5 år i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Leder der siden mars 2024. Er utdannet sykepleier, og har arbeidet i kommunehelsetjenesten siden 2008. Har bred erfaring innen e-helse, fag og kompetanseutvikling, samt prosjektledelse og nettverksarbeid.  

Kati Kannisto
Sykepleier med master i organisasjon og ledelse. Klinisk erfaring fra eldreomsorgen og akuttsykepleie, etter det jobbet som virksomhetsleder i hjemmetjenester, og nå som seniorrådgiver i USHT Finnmark og regional etikkrådgiver i Finnmark for KS Etikksatsingen 

6. juni 2024 12:00 – 15:00

Webinar

Bufdir

RVTS

USHT Troms