Nettverkssamling for veiledere og koordinatorer i opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Nord Norge

Vi inviterer til Nettverkssamling for veiledere og koordinatorer i opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Nord Norge, i Tromsø 17. -18. april 2024

Målgruppe

Veiledere og koordinatorer i opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Nord Norge. Disse vil få invitasjon tilsend på epost. Nye som og gamle Tidlig Inn kommuner er velkommen! 

Innhold og mål for dagen

Erfaringsdeling og fagpåfyll.

Ansvarlige for dagen

Regionalt opplæringsteam i nord for Tidlig Inn.

Program

Er under arbeid og blir lagt ut her.

Praktisk informasjon

  • Det er ingen deltakeravgift og dagpakke er inkludert.
  • Deltakere dekker selv utgifter til reise og opphold.
  • Ansvarlig for påmelding er Korus Nord

Det vil bli bestilt bord den 17.4 kl 19.00 for de som ønsker å spise fellesmiddag, til egenkostnad, på Casa Inferno.  Kryss av i påmeldingen.

Dersom du er forhindret fra å delta på nettverkssamlingen, ber vi deg gi oss beskjed på: post@korusnord.no

17. – 18. april 2024 09:00 – 15:00

Scandic Ishavshotel, Tromsø

Bufetat Nord

KoRus Nord

RKBU Nord

RVTS Nord