Nettverkssamling for kriseteamene i Nordland 2024

I samarbeid med Sortland kommune inviterer Statsforvalteren i Nordland sammen med RVTS Nord til årets nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Nordland.

Påmeldingsfrist: 30. september. Etter denne påmeldingsfristen vil vi fortsatt kunne ta imot påmeldinger og gi plass hvis det er ledig. Vi setter påmeldingsfristen to måneder før arrangementet slik at dere tidlig kan få bekreftet evt. deltakelse for flere enn to påmeldte fra kriseteamet.

Kontaktperson for påmeldinger: Christy Benedict Edvardsen

Praktisk Informasjon

Sted: Bodø. Radisson Blu Hotel

  • I utgangspunktet er det plass til 2 deltakere pr. kriseteam. Dere kan altså planlegge for at dere har to deltakere når disse er påmeldt. Vi vurderer etter påmeldingsfristen hvor mange flere som også kan få plass.
  • Overnatting 20.-21.11, dagpakker og felles middag 20.11 vil bli dekt.
  • Vi tar forbehold om at overnatting 19.-20.11 ikke kan bli dekket.

Program

Programmet starter kl. 11 på dag 1, og avsluttes med lunsj kl. 13-14 på dag 2.

Informasjon om tema kommer.