Gå til innhold
RVTS Nord og Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til nettverkssamling for kriseteamene i Finnmark
Tidsramme:

Dag 1: 11.00-17.00
Felles middag 19.00
Dag 2: 08.30-12.30

Målgruppe

Medlemmer i psykososiale kriseteam. Rådmenn, kommunal ledelse og andre overordna til kriseteam er også velkommen til å delta.

Praktis info
  •  Det er ikke knyttet noen utgifter til å delta på samlingen.
  • Kommunen kan få dekt overnatting for inntil to personer fra
    hver kommune.
  • Den enkelte kommune må selv dekke reise.
Program

Påmelding kommer!