Nettverkssamling for kriseteamene i Finnmark 2024

I samarbeid med Porsanger kommune inviterer Statsforvalteren i Troms og Finnmark sammen med RVTS Nord til årets nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Finnmark

Påmeldingsfrist: 22.08.24 – Etter denne påmeldingsfristen vil vi fortsatt kunne ta imot påmeldinger og gi plass hvis det er ledig.
Kontaktperson for påmeldinger: Christy Benedict Edvardsen

Sted: Lakselv, Verdde hotell

  • I utgangspunktet er det plass til 2 deltakere pr. kriseteam. Dere kan altså planlegge for at dere har to deltakere når disse er påmeldt. Vi vurderer etter påmeldingsfristen hvor mange flere av de påmeldte som også kan få plass.
  • Overnatting 09.-10.10, dagpakker og felles middag 09.10 vil bli dekt.
  • Vi tar forbehold om at overnatting 08.-09.10 ikke kan bli dekket.

Programmet starter kl. 11 på dag 1, og avsluttes med lunsj kl. 13-14 på dag 2.

Her er hovedtematikkene for samlinga: 

Dag 1: 
Brief og debrief v/ Oskar Haugli Norderval 
-Å snakke med hverandre når vi arbeider i team- 

Oskar Haugli Norderval er avdelingssjef og flyger ved Forsvarets 330 skvadron avdeling Banak, og har jobbet der i til sammen 27 år. Oskar Haugli Norderval vil presentere hvordan besetninger på SAR Queen redningshelikopter snakker sammen før og etter oppdrag. I foredraget vil han vise hva debrief kan gjøre for faglig og personlig utvikling og for arbeidsmiljøet. Vi vil få en innføring i hvordan metoden kan innføres i andre grupper eller team. 

Dag 2: 
Taushetsplikten 
-Muligheter og begrensninger i samarbeid mellom ulike aktører- 

Når et psykososialt kriseteam aktiveres, er informasjonsbehovet stort. I krisearbeidet møtes mange etater og profesjoner. Hvordan balansere taushetsplikt og informasjonsbehov? Hva kan en dele av kunnskap og informasjon og hva er taushetsbelagt? I denne faglige bolken vil vi lytte til jurist, politi, lege, prest og ulike medlemmer av kriseteam som legger fram sin forståelse av taushetsplikten og vi vil reflektere over hva den betyr i kriseteamets arbeid både innad og i møte med samarbeidspartnere utad.