Nettverkssamling for kriseteamene i Finnmark 2024

I samarbeid med Porsanger kommune inviterer Statsforvalteren i Troms og Finnmark sammen med RVTS Nord til årets nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Finnmark

Påmeldingsfrist: 22.08.24
Kontaktperson for påmeldinger: Christy Benedict Edvardsen

Praktisk Informasjon

Sted: Lakselv, Verdde hotell

  • I utgangspunktet er det plass til 2 deltakere pr. kriseteam. Dere kan altså planlegge for at dere har to deltakere når disse er påmeldt. Vi vurderer etter påmeldingsfristen hvor mange flere som også kan få plass.
  • Overnatting 09.-10.10, dagpakker og felles middag 09.10 vil bli dekt.
  • Vi tar forbehold om at overnatting 08.-09.10 ikke kan bli dekket.

Program

Programmet starter kl. 11 på dag 1, og avsluttes med lunsj kl. 13-14 på dag 2.

Informasjon om tema kommer.