Gå til innhold
I samarbeid med Kautokeino kommune inviterer Statsforvalteren i Troms og Finnmark sammen med RVTS Nord til årets nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Finnmark
Praktisk informasjon

Sted: Kautokeino, Thon Hotel

  • I utgangspunktet er det plass til 2 deltakere pr. kriseteam. Dere kan altså planlegge for at dere har to deltakere når disse er påmeldt. Vi vurderer etter påmeldingsfristen hvor mange flere som også kan få plass.
  • Overnatting 20.-21.09 , dagpakker og felles middag 20.09 vil bli dekt.
  • Vi tar forbehold om at overnatting 19.-20.09 ikke kan bli dekket.

Kontaktperson for påmeldingene er: Brita Benjaminsen

Program

Programmet starter kl. 11 på dag 1, og avsluttes med lunsj kl. 13-14 på dag 2.

Programmet vil inneholde bl.a. følgende tema:

  • Flerkulturelt helsearbeid med spesielt fokus på samisk helse v/ Anne Lajla Kalstad, Kautokeino kriseteam.
  • Hvordan jobber kriseteamet i Kautokeino kommune, og hvordan det er tilpasset vår samiske befolkning v/ Anne Lajla Kalstad, Kautokeino kriseteam.
  • Traumearbeid fra et flerkulturelt perspektiv v /Anette Somby, SANKS.
  • SANKS og hvordan kan SANKS bistå v /Anette Somby, SANKS
  • Interkommunalt samarbeid v/ Siv Eines
  • Øvelse