Hvordan øke forståelsen for og fremme inkludering av kulturelle minoriteter

Velkommen til webinar av Statsforvalteren i Nordland og RVTS Nord 16.mai.

BTI kommuner og andre som er interessert.

  • Samisk utenforskap og inkludering.
  • Flyktningbarn og ungdom psykisk helse.

Kevin Johansen, Statsforvalteren i Nordland.
Kevin er seniorrådgiver for samisk opplæring hos Statsforvalteren i Nordland.
Han har tidligere arbeidet i Sametinget og på Nord universitet med samisk forskning og høyere utdanning, og vært leder for Faglig analysegruppe for samisk statistikk.
Han har hovedfag i statsvitenskap fra UiT og Universidad de Granada og er magister i historie fra Aarhus Universitet.

Ingrid Marie Vikhammer, RVTS Nord.
Ingrid har en bachelor i journalistikk og profesjonsstudiet i psykologi. Hun har jobbet som journalist, og har erfaring med miljøarbeid fra spesialisthelsetjenesten og kommune. Hun har en klinisk bistilling med behandling av traumatiserte flyktninger og pasienter med flerkulturell bakgrunn.

Marit C Borchgrevink, RVTS Nord.
Marit er utdannet psykolog, spesialitet klinisk barn- og ungdomspsykologi. Sertifisert ICDP-veileder. Videreutdanning/kurs innen bl.a. kroppsorientert traumebehandling, EMDR, hypnose, KIDnet m.m.

Hun har arbeidet som psykolog i flyktningfeltet siden 1994. Hun  har også tidligere arbeidet på asylmottak. Hun har arbeidet klinisk med både barn, unge, familier og voksne. Har drevet forebyggende og resiliensfremmende grupper for barn og unge, bl.a. EXIT.

16. mai 2024 09:00 – 12:00

Digitalt