Hvordan forstår og husker barn vold i familien?

I dette webinaret vil det bli rettet oppmerksomhet på barn som lever med vold i familien.

Alle som i sitt arbeid kan møte mennesker som lever med vold i familien.

Sted: Zoom (lenke sendes ut noen dager i forveien).

Tid: 24. april 2024, 09:00-15:00
Lunsj: 11:45-12.30.

Det vil ellers bli lagt inn pauser der det er naturlig i foredraget.

Henning Mohaupt, psykologspesialist og forsker, Alternativ til vold, ATV – Stavanger.

24. april 2024 09:00 – 15:00

Nettbasert

RVTS Nord

UiT – Norges arktiske universitet