Førstehjelp ved selvmordsfare

Å tilby førstehjelp ved selvmordsfare kan være redde liv. Vil du lære deg å yte denne type førstehjelp?

På kurset, som arrangeres fysisk over to påfølgende dager, vil du lære en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Du vil få mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord og øke kunnskapen din om selvmordsatferd.

  • oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
  • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
  • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
  • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
  • bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Kurset er godkjent av en rekke fagforeninger. For mer info se her.

Førstehjelp ved selvmordsfare undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen  ASIST, Applied Suicide Intervention Skills Training.

Alltid tilgjengelig Alltid tilgjengelig