Gå til innhold

Om oss

RVTS Nord er et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet
  • Traumer og traumatisk stress, herunder psykososial beredskap
  • Vold og overgrep, inkludert vold i nære relasjoner
  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon

De som i sitt arbeid møter mennesker som er berørt av disse temaene har ofte behov for hjelp, støtte og kompetanseheving. Dette tilbyr vi til fagfolk og organisasjoner gjennom blant annet undervisning, kursvirksomhet, veiledning og konsultasjon samt ulike nettkurs. Vårt mål er å være lett tilgjengelige for deg som arbeider i kommunale eller statlige tjenester, spesialisthelsetjenesten eller i ulike frivillige organisasjoner.

Nord-Norge har en særegen kultur, historie og befolkningssammensetning som det er viktig å ta hensyn til i utarbeidelse av tiltak. Vi har en stor samisk befolkning med status som urfolk og mange innbyggere med kvensk eller finsk opprinnelse, i tillegg til innvandrere fra flere forskjellige land.

RVTS Nord jobber tverrfaglig og har cirka 20 ansatte fordelt på våre temaområder. Vi betjener Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard og er lokalisert i Tromsø. RVTS Nord er direkte finansiert av Helsedirektoratet, og er en egen enhet innenfor Universitetssykehuset Nord-Norge.​​​​​​​

Det nasjonale undervisningsprogrammet VIVAT selvmordsforebygging er forankret ved RVTS Nord. VIVAT har ansvar for spredning av kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Mer om oss