Gå til innhold
Sandra Angelita Bergersen

Avdeling: Ansatt

Stilling: Spesialkonsulent

Fagområde: Vold og seksuelle overgrep

E-post: Sandra.Angelita.Bergersen@unn.no

Mobil: +47 95 86 71 37


Sandra er utdannet Barnehagelærer med fordypning i ledelse og teamarbeid i barnehage, skole og SFO. Hun har en master i spesialpedagogikk og har skrevet masteroppgave om forebygging av seksuelle overgrep.

Hun har jobbet som pedagogisk leder i barnehage og som fagkonsulent hos Støttesenter Mot Incest og Seksuelle overgrep. Sandra har erfaring med forebyggende arbeid i skole og barnehage, samtaler med utsatte og rådgivning av ansatte i det offentlige hjelpeapparat. Hun jobbet med opplæring av ansatte, undervisning for studenter på universitetet, samt undervisning av skolelever i barneskolen om tema seksuelle overgrep og vold.