Kompetanseportaler

Kriseteam

Logo RessursPodden

En webinarserie til Kriseteam. Denne må du ha et brukernavn og passord for å få tilgang på.

RVTS.no

Skjermbilde av RVTS.no

En felles nettportal for RVTSene. Her finner du alle våre ressurser.

Seksuellatferd.no

En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Jeg Vet

«Jeg vet» er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen.

Snakkemedbarn.no

Snakkemedbarn er en opplæringsplatform som skal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. Kunnskapsgrunnlaget for portalen Snakkemedbarn baserer seg på våre tre kunnskapskilder forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap.

Flyktning.net

Skjermbilde Flyktning.net

Flyktning.net inneholder mye fagstoff som egner seg godt til selvstudium og bruk på interne fagdager. Slik er fagstoffet tilgjengelig når man trenger det. Vår målsetting er at alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid, både frivillige, kommunalt ansatte, i spesialisthelsetjenesten og mottaksansatte, skal finne relevant informasjon i flyktning.net.

Seksualisert vold i krig og konflikt

En ressursside med informasjon om seksualisert vold i krig og konflikt og hvordan en kan hjelpe overlevere. Nettsiden fokuserer på arbeid med flyktninger fra Ukraina. Materialet som presenteres kan imidlertid også benyttes i arbeid med overlevere fra andre land.

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Skjermbilde kommunal handlingsplan

En hjelp for kommuner til utarbeiding av: Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Psykososial beredskap

Skjermbilde Pyskososial beredskap

Læringsportal som dekker områdene kriser, katastrofer, militært innsatspersonell, tjeneste i katastrofeområder og terror.

Kompetanseutvikling rus og vold

Kunnskapsmoduler knyttet til rus og vold-tematikken. Dette er spesielt rettet mot ansatte i rus- og psykisk helsetjenester, både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Vårt tilbud: