Gå til innhold
23/01/2019

Veileder til barneverntjenesten

Bufdir har nå utgitt en ny digital veileder om barnevernets arbeid i saker som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold.