Kompetansepakke Politi, brann og redning

Ansatte i redningstjenestene kommer i kontakt med mange mennesker i ulike livssituasjoner. Noen av disse har selvmordstanker og noen av disse er i akutt selvmordsfare. Trenger du mer kunnskap om hvordan du kan være med å forebygge selvmord?

Denne kompetansepakken er satt sammen for deg som i ditt arbeid møter mennesker i akutte situasjoner. Forskning viser at i forbindelse med potensielt traumatiske hendelser, kan selvmordsfare være økende. Ved å være oppmerksom på selvmordstanker hos mennesker du møter, kan du bidra forebyggende.  

Kompetansepakken gir basisforståelse av hva selvmordsfare og selvmordstanker er. Du får innblikk blant annet i temaene myter og skam, og verktøy til hvordan du kan ta selve samtalen om selvmordstanker. 

Du kan velge om du vil gå gjennom alle delene vi anbefaler i kompetansepakken eller om du bare vil sette deg inn i et utvalg. Du kan ta kompetansepakken alene eller samme i gruppe. Sett gjerne av tid til å reflektere sammen underveis. De ulike delene vi anbefaler i kompetansepakken handler alle om temaet selvmord, men er selvstendige enheter som opplæringsverktøy. 

Her finner du fysiske kurs og nettressurser som kan være aktuelle spesielt for dere:

Disse fysiske kursene fra Vivat selvmordsforebygging er aktuelle for flere faggrupper og tilbys, i begrenset antall, til halv pris i 2024.

  • Tid: 2 dager
  • Passer for deg som jobber i politiet, brann og redningstjenesten som vil lære om hvordan du kan gi førstehjelp ved selvmordsfare
  • Les mer
  • Tid: 4 timer
  • Gir økt oppmerksomhet på selvmordstanker og hvordan du kan gi innledende hjelp
  • Les mer

Hvert år dør rundt 650 mennesker i Norge av selvmord. Det er 650 for mange! 2 av 3 som dør i selvmord er menn, og menn er de som i minst grad søker hjelp hos andre når de har det vanskelig og bærer på selvmordstanker. Det er derfor viktig at så mange som mulig av profesjonelle og frivillige, familie, naboer og venner er oppmerksomme på selvmordstanker hos de en møter både på jobb og i privatlivet.  

For mange er det dessverre vanskelig å snakke om selvmordstanker. Mange kjenner på skam og mange vil skjule hvordan de har det. Den som vurderer å spørre en annen om selvmordstanker, kan også kjenne på skam. Det kan oppleves privat og vanskelig. Noen tenker også at en faktisk kan setter den andre på tanken, ved å spørre om selvmord. Da øker jo risikoen for at de tar sitt liv. En kan da beslutte at det beste er å være stille. Forskning viser at det ikke er tilfelle. Når en snakker om selvmordstanker, spør og lytter til en som deler slike tanker, kan det være med på å berge liv. Det er slik at en liten samtale kan gjøre en stor forskjell og at dine lyttende ører og modige spørsmål kan redde en annen.  

De som har selvmordstanker, føler seg ofte isolerte og alene. Mange tror at de er alene om å ha det slik. Forskning viser at så mange som 1 av 20 mennesker, altså 5% eller ca. 270 000 av befolkninga i Norge har hatt selvmordstanker det siste året. Det er ikke så uvanlig å tenke på selvmord. Det kan spenne fra flyktige tanker om å ikke ville leve, til konkrete planer om å ta sitt eget liv. Grunnen til selvmordstanker er ofte sammensatt og kan påvirkes av en rekke faktorer i livet. Gjennom forsking ser vi at livsbelastninger som psykiske og fysiske sykdommer, dødsfall i familien, økonomiske utfordringer, skilsmisse, arbeidsledighet, rusbruk mm kan øke selvmordsrisiko. Ved å snakke om det, kan en hjelpe andre med å finne tilbake til hva det er som gir livet innhold og mening. Selv en som har konkrete planer om å ta selvmord, kan berges ved å få snakke med en annen som bryr seg.    

Finn Åge Nergård, Tidligere ambulansearbeider

Å ha selvmordstanker

SOS E-læringskurs fra Vivat

Spørsmål til refleksjon, for deg selv eller i kollegafellesskapet

  • Hva trenger du for å være trygg nok til å spørre NN om selvmordstanker? 
  • Hva er det verste som kan skje dersom du spør NN om selvmordstanker? 
  • Hva er det verste som kan skje dersom du ikke spør NN om selvmordstanker? 

Lære mer: Ta e-læringskurset “Ingen å miste” 

Kurset er delt inn i to deler. Gå til “Helse.” Her vil du lære om hvordan forstå temaet selvmord og hvordan du kan hjelpe.