Kompetansepakke kommuner

Ansatte i flere kommunale tjenester kommer i kontakt med personer med selvmordstanker.

Her finner du ulike opplæringstilbud som kan være relevant for deg, både fysiske kurs og nettressurser:

Vivat kurs

Disse fysiske kursene fra Vivat selvmordsforebygging er aktuelle for flere faggrupper og tilbys, i begrenset antall, til halv pris i 2024».

  • Tid: 2 dager
  • Gir opplæring i hvordan du kan gi førstehjelp ved selvmordsfare
  • Les mer
  • Tid: 4 timer
  • Gir økt oppmerksomhet på selvmordstanker og hvordan du kan gi innledende hjelp
  • Les mer

For deg som jobber med psykisk helse og rus i kommunene anbefaler vi disse:

For deg som jobber i skole med ungdom og unge voksne

Selvmord blant barn og unge under 18 år er sjelden. De siste årene har det vært en betydelig økning i andel ungdommer som sier at de har skadet seg selv med vilje. Andel ungdommer med selvskading var 16% av de som ble spurt i 2017/18 (Ungdata).

For helsesykepleiere anbefaler vi disse nettressursene:

For lærere anbefaler vi spesielt:

Fastleger

Forskning viser at et flertall (80% menn og 89%) kvinner av de som tar sitt eget liv har vært i kontakt med fastlegen sin det siste året før de døde. Fastlegen har derfor en viktig rolle i å fange opp og hjelpe personer som har selvmordstanker. Du kan gjøre en forskjell for dine pasienter!

For å styrke kompetansen i å fange opp selvmordstanker og sette i gang behandling anbefaler vi:

  • E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering for allmennleger. Kurset er gratis og åpent tilgjengelig. Kurset er godkjent av Den norske Legeforening (3 timer for allmennmedisin og barne- og ungdomspsykiatri) og er utarbeidet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.
  • Se også demonstrasjonsfilm om sikkerhetsplan. En sikkerhetsplan er mestringsstrategier som en pasient kan bruke ved økende selvmordstanker. Se hvordan legen og pasienten sammen kan lage en slik sikkerhetsplan.