Kompetansepakke frivillige organisasjoner 

Som frivillig eller ansatt i din organisasjon kommer du i kontakt med mennesker i ulike situasjoner. Av og til kan du møte på mennesker som bærer på selvmordstanker. Det kan være en frivillig, en deltaker, en kollega, venn eller kanskje et familiemedlem.  

I forbindelse med Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv” i region nord i 2024, har RVTS Nord utviklet en kompetansepakke med selvmord som tema. Den kan du som ansatt/frivillig i frivillig organisasjon sette deg inn i dersom du ønsker å bli tryggere i møte med mennesker med selvmordstanker.  

Hvert år dør mellom 6-700 mennesker i Norge av selvmord. Det er 700 for mange!  2 av 3 av de som dør i selvmord er menn. Forskning viser også at menn i mindre grad enn andre, søker hjelp når de har det vanskelig og bærer på selvmordstanker. Det er derfor viktig at så mange som mulig av ansatte og frivillige, familie, naboer og venner er oppmerksomme på selvmordstanker hos de en møter både på jobb og i privatlivet. 

Mange opplever at det er tabubelagt å snakke om selvmordstanker. Mange kjenner på skam og mange vil skjule disse tankene. En kan også kjenne på skam ved å spørre en annen om selvmordstanker. Det kan kjennes privat og vanskelig. Dessuten kan en lure på om en faktisk kan sette noen på tanken, ved å spørre om selvmord. Da øker jo risikoen for at de tar sitt liv. En kan tenke at det er best å være stille. Forskning viser at det ikke er tilfelle. Når en snakker om selvmordstanker, spør og lytter til en som deler slike tanker, kan det være med på å berge liv. Det er slik at en liten samtale kan gjøre en stor forskjell og at dine lyttende ører og modige spørsmål kan berge et annet menneske fra å ta sitt liv. 

De som har selvmordstanker, føler seg ofte isolert og alene. Mange tror at de er alene om å ha det slik. Forskning viser at så mange som 1 av 20 i befolkninga i Norge har hatt selvmordstanker en eller flere ganger det siste året. Det er altså ikke så uvanlig å tenke på selvmord og tankene kan variere alt fra en forbigående tanke til helt konkrete planer om hvordan en skal ende livet. Grunnen til selvmordstanker er ofte sammensatt og kan påvirkes av en rekke faktorer i livet. Forsking viser at livsbelastninger som psykiske og fysiske sykdommer, dødsfall i familien, økonomiske utfordringer, skilsmisse, arbeidsledighet mm kan øke selvmordsrisiko og særlig dersom en opplever flere livsbelastninger samtidig. Ved å snakke om det, kan en hjelpe hverandre til å finne tilbake til hva det er som gir livet innhold og mening. Selv en som har konkrete planer om å ta selvmord, kan berges ved å få snakke med en annen som bryr seg.   

Dersom du arbeider i en organisasjon hvor mennesker med alkohol- og rusutfordringer er en del av arbeidet, eller hvor alkohol er vanlig på sammenkomster, er det viktig å vite at så mange som 37% av de som tar sitt liv, er alkoholpåvirket. Å være påvirket av rus, øker faren for selvmord.  

Du har muligheten til å gjøre en forskjell i noen menneskers liv. Lær litt mer om selvmordsforebygging og bli med i arbeidet for å berge liv. 

Snakk om selvmordstanker. Det kan berge liv!  

helsenorge.no finner du gode råd om hva du kan gjøre for å hjelpe hvis du møter noen som har tanker om å ta sitt eget liv. Du finner også råd om hva du kan gjøre dersom du selv har selvmordstanker.

Dersom det er fare for selvmord, skal du alltid ringe 113. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.

Om du selv har behov for å snakke med noen, om selvmordstanker eller andre ting som er vanskelig, kan du ringe disse og du kan være helt anonym:

For mer informasjon om hva du kan gjøre for hjelpe noen eller selv trenger hjelp, sjekk helsenorge.no sin faktaside om selvmordstanker.