Kompetansepakke for taxisjafører

Som taxisjåfør kommer man i kontakt med mennesker i ulike situasjoner. Av og til skjer det at en kommer i kontakt med selvmordstanker. Det kan være en kunde, en kollega, venn eller familie.

I forbindelse med Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker, det kan redde liv», som er fra 22.mai til 14.juni, har vi utviklet kompetansepakker med selvmordstanker som tema. Denne kompetanse-delen er for deg som jobber som taxisjåfør, eller andre som på ulike måte komme i kontakt med mennesker i jobben. Og den er for deg som ønsker å bli tryggere i møte med mennesker med selvmordstanker.

Hvert år dør rundt 650 mennesker i Norge av selvmord. Det er 650 for mange! Nesten 2 av 3 av de som dør i selvmord er menn og menn er de som i minst grad søker hjelp hos andre når de har det vanskelig og bærer på selvmordstanker. Derfor er det viktig at så mange som mulig av ansatte og frivillige, familie, naboer og venner er oppmerksomme på selvmordstanker hos de en møter både på jobb og i privatlivet. 

Det er dessverre tabubelagt å snakke om selvmordstanker. Mange kjenner på skam og mange vil skjule disse tankene. En kan også kjenne på skam ved å spørre en annen om selvmordstanker. Det kan kjennes privat og vanskelig. Dessuten kan en lure på om en faktisk kan sette noen på tanken, ved å spørre om selvmord. Da øker jo risikoen for at de tar sitt liv. En kan tenke at det er best å være stille. Forskning viser at det ikke er tilfelle. Når en snakker om selvmordstanker, spør og lytter til en som deler slike tanker, kan det være med på å berge liv. Det er slik at en liten samtale kan gjøre en stor forskjell og at dine lyttende ører og modige spørsmål kan berge en annens liv. 

De som har selvmordstanker, føler seg ofte isolert og alene. Mange tror at de er alene om å ha det slik. Forskning viser at så mange som 1 av 20 mennesker, altså 5% eller ca. 270 000 av befolkninga i Norge har hatt selvmordstanker det siste året. Det er altså ikke så uvanlig å tenke på selvmord. Grunnen til selvmordstanker er ofte sammensatt og kan påvirkes av en rekke faktorer i livet. Forsking viser at livsbelastninger som psykiske og fysiske sykdommer, dødsfall i familien, økonomiske utfordringer, skilsmisse, arbeidsledighet mm kan øke selvmordsrisiko. Ved å snakke om det, kan en hjelpe hverandre til å finne tilbake til hva det er som gir livet innhold og mening. Selv en som har konkrete planer om å ta selvmord, kan berges ved å få snakke med en annen som bryr seg.   

Som taxi-sjåfør transporterer du mange som er ruspåvirket. Vi vet at så mange som 37% av de som tar sitt liv, er alkoholpåvirket. Å være påvirket av rus, øker faren for selvmord. Du som er taxisjåfør, har muligheten til å gjøre en forskjell i noen menneskers liv. Lær litt mer om selvmordsforebygging og bli med i arbeidet for å berge liv. 

Snakk om selvmordstanker. Det kan berge liv!  

helsenorge.no finner du gode råd om hva du kan gjøre for å hjelpe hvis du møter noen som har tanker om å ta sitt eget liv. Du finner også råd om hva du kan gjøre dersom du selv har selvmordstanker.

Dersom det er akutt fare for selvmord, skal du alltid ringe 113. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.
Om du selv har behov for å snakke med noen, om selvmordstanker eller andre ting som er vanskelig, kan du ringe disse og du kan være helt anonym:

For mer informasjon om hva du kan gjøre for hjelpe noen eller selv trenger hjelp, sjekk helsenorge.no sin faktaside om selvmordstanker.