Kompetansepakke – krig, flukt, forfølgelse og traumatisering

Denne filmrekken dekker temaer rundt krig, flukt, forfølgelse og traumatisering. Filmene er en del av en større digital kompetansepakke rundt temaområdene, og er utviklet av psykologspesialist Irene Marstrøm og psykiatrisk sykepleier og sosialantropolog Oddny Igland ved RVTS Nord. Det er også en video rundt aktivering og regulering utviklet av RVTS Vest v/ spesialpedagog Beate Gauden.

Her har vi valgt ut videoer vi tenker er relevant for dere i deres arbeid. Varigheten ligger på rundt 45 minutter, og hver video har tilknyttet refleksjonsspørsmål som man kan arbeide med på egenhånd eller i gruppe. Vi anbefaler å se filmene i rekkefølgen de er lagt i, men man kan også se de hver for seg.

Hvis dere får noen spørsmål underveis er det mulig å kontakte oss, eventuelt stille de under den fysiske undervisningen 11. mars.

Krig, flukt og forfølgelse (13 min)

Refleksjonsspørsmål:

Hvordan kan dere hjelpe flyktninger å føle seg trygge i møte med dere slik at de kan få med seg det dere samarbeider om?

Livet i tvunget eksil (15 min)

Refleksjonsspørsmål:

Hvordan kan dere bedre forstå situasjonen til flyktninger i Norge? Hvordan kan en slik forståelse hjelpe pasienten å forstå og nyttiggjøre seg det dere kan tilby?

Hva vil det si å være traumatisert? (5 min)

Refleksjonsspørsmål:

Hvordan roer du deg ned når du blir veldig skremt? Hvorfor tror du dette kan være vanskeligere for noen som er traumatisert?

Traumatisk hukommelse (05 min)

Refleksjonsspørsmål:

Hva kan være viktig når det kommer til å gi informasjon og forklare ting til mennesker som har traumatiske opplevelser med seg?

Aktivering og regulering (6 min)

Refleksjonsspørsmål:

Hvordan kan du støtte mennesker som får overveldende reaksjoner? Hva slags hjelp kan du gi, uten at det bryter med dine grenser?