Webinar om avvergingsplikt

Taushetsplikt og avvergeplikt er viktig for alle offentlig ansatte, og ikke minst de som arbeider med TryygEst saker. Med dette webinar tar vi sikte på å avmystifisere og klargjøre de aktuelle regelverk på en lettfattelig måte

Foredragsholder

Leif Strøm

Leif Strøm

Juridisk rådgiver
Juridisk embetseksamen 1990, advokatbevilling 2000.

Deltidsansatt hos RVTS-Midt siden oppstarten. Var i en 4 års periode ansatt som høyskolelektor ved gamle HiST. I 15 år var jeg også fagansvarlig for jusundervisningen for sosionom- og barnevernpedagogutdanningen ved Høyskolen i Alta. 

Har lang erfaring fra retten i straffesaker, familiesaker og barnevernssaker. Ellers har jeg også arbeidet mye med utlendingsrett. 

​For RVTS har jeg ansvar for veiledning og oppfølging av krisesentrene, samt at jeg er en av de LOSer som skal bistå de som ble skadet etter tragedien 22. juli 2011. 

Da jeg er den eneste juristen i de fem RVTS regioner bistår jeg også andre regioner en del. 

Jeg legger stor vekt på jusens samhandling med andre fag og har derfor etablert et begrep jeg kaller integrert jus. Målet er å tilpasse min formidling til mottakerens kunnskapsnivå.  

19. april 2024 09:00 – 11:30

Teams

RVTS Midt

RVTS Nord